ترکی

شعر ترکی عاشقانه که عمق معنی آن در خود شعر ترکی نهفته است

شعر ترکی عاشقانه بسیار پرمعنی و با سوز زیبای عاشقانه است که عمق معنی آن در خود شعر ترکی نهفته است که با ترجمه آن معنی زیبا از بین می رود در این مطلب برای دوستان غیر ترک زبان شعرها ترجمه شده تا مفهوم شعر را بفهمند، در این مطلب اشعار ترکی عاشقانه کوتاه را می خوانید شعرترکی سنه خاطر ...

ادامه مطلب »