استانداردهای قدیمی، ابطال می‌شوند

استانداردهای قدیمی، ابطال می‌شوند

زمان انتشار : 2024/06/23 - 19:15

تهران – ایرنا – سازمان ملی استاندارد لیست استانداردهای جدید را اعلام کرد و خبر داد که استانداردهای قدیمی، بازنگری و ابطال می‌شود.

ایرنا: از دفتر تدوین استانداردهای ملی، در اجلاسیه‌های کمیته ملی صنایع شیمیایی، مکانیک، میکروبیولوژی، حمل و نقل، فلزشناسی، صنایع پلیمر، تعدادی از استانداردها بررسی و ابطال اعلام شدند.

مشاهده کنبد :

شماره اجلاسیه : 158| تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع پلیمر
استاندارد ملی : « کفپوش‌های لاستیکی (مورد مصرف در ساختمان‌ها)»
شماره استاندارد : 2170
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : « کف پوش های انعطاف پذیر -کف پوش های ورقه ای لاستیکی با لایه زیرین –ویژگی‌ها » و « کف پوش های انعطاف پذیر -کف پوش‌های ورقه ای لاستیکی بدون لایه زیرین –ویژگی‌ها »
شماره استاندارد ملی: 19560 و ۱۹۵۶۴
_____________________

شماره اجلاسیه : 158| تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع پلیمر
استاندارد ملی : « لاستیک -اندازه گیری مقدار گوگرد آزاد -روش آزمون »
شماره استاندارد : 18097
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 1832 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع شیمیایی
استاندارد ملی : « متیل آکریلات-ویژگی‌ها »
شماره استاندارد : 17095
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 1832 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع شیمیایی
استاندارد ملی : « استالدهید-ویژگی‌ها »
شماره استاندارد : 17098
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 1832 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع شیمیایی
استاندارد ملی : « متیل ایزوبوتیل کاربینول-ویژ‌گی‌ها »
شماره استاندارد : 17099
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 1832 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع شیمیایی
استاندارد ملی : « آمیل استات سنتزی –ویژگی‌ها »
شماره استاندارد : 17102
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 1832 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع شیمیایی
استاندارد ملی : « کاپرولاکتام برای استفاده صنعتی -تعیین مقدار بازهای فرار-روش تیتراسیون بعد از تقطیر »
شماره استاندارد : 17894
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 1832 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع شیمیایی
استاندارد ملی : « پروپیلن گلیکول مونومتیل اتراستات –ویژگی‌ها و روش‌های آزمون »
شماره استاندارد : 18056
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 1832 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : صنایع شیمیایی
استاندارد ملی : « پروپیلن گلیکول مونومتیل اتر –ویژگی‌ها و روش‌های آزمون »
شماره استاندارد : 18057
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 1995 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : مکانیک
استاندارد ملی : « کتریهای آلومینیوم غیربرقی »
شماره استاندارد : 33
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : « کتریهای آب خانگی مورد استفاده بر روی اجاق گاز ،چراغ خوراکپزی یا گرم کن -الزامات و روشهای آزمون »
شماره استاندارد ملی: ۴۳۴۵
_____________________

شماره اجلاسیه :1995 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی :مکانیک
استاندارد ملی : « ایمنی ماشین آلات -فاصله های حداقل برای اجتناب از آسیب به بدن انسان »
شماره استاندارد : 18131
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : « ایمنی ماشین‌آلات– کمینه فضای خالی به منظور اجتناب از له‌شدگی اعضای بدن انسان »
شماره استاندارد ملی: ۱۲۸۰۳
_____________________

شماره اجلاسیه : 1995 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : مکانیک
استاندارد ملی : « اجاق گازهای فردار و سرخ‌کن رستورانی »
شماره استاندارد : 1806
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : « تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری- قسمت ۱: الزامات عمومی ایمنی » و « تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری -قسمت ۲-۲-الزامات ویژه -فرها » و « تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری -قسمت ۲-۴-الزامات ویژه -سرخ کن ها » و « تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری -قسمت ۳-مواد و قسمت های در تماس با خوراک و سایر جنبه های بهداشتی »
شماره استاندارد ملی:۱-۱۷۶۴۶، ۲-۲-۱۷۶۴۶، ۴-۲-۱۷۶۴۶و ۳-۱۷۶۴۶
_____________________

شماره اجلاسیه : 1995 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : مکانیک
استاندارد ملی : « پرچ کور با میخ شکستنی »
شماره استاندارد : 3419
وضعیت : ابطال
استاندارد ملی جایگزین : « پرچ کورانتها بسته با میخ شکستنی و سرعدسی آلومینیوم -آلیاژهای آلومینیوم –ویژگیها»، « پرچ کورانتها بسته با میخ شکستنی و سرعدسی فولاد /فولاد -ویژگی ها»، « پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سرعدسی آلیاژهای آلومینیوم -فولاد –ویژگیها»، « پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه آلیاژهای آلومینیوم -فولاد –ویژگیها»، « پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر عدسی فولاد-فولاد –ویژگیها» ، « پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه فولاد-فولاد –ویژگیها» ، « پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر عدسی آلیاژهای آلومینیوم -آلیاژهای آلومینیوم –ویژگیها» ، « پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه آلیاژهای آلومینیوم -آلیاژهای آلومینیوم –ویژگیها» ،« پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر عدسی فولاد زنگ نزن آستنیتی A2-فولاد زنگ نزن آستنیتی A2»، « پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه فولاد زنگ نزن آستنیتی A2-فولاد زنگ نزن آستنیتی A2 »، « پرچ های کور -آزمون مکانیکی» ،« پرچ کور انتها بسته با میخ شکستنی و سرعدسی آلیاژهای آلومینیوم -فولاد –ویژگیها» ، « پرچ کور انتها بسته با میخ شکستنی و سر خزینه آلیاژهای آلومینیوم -فولاد –ویژگیها»، « پرچ کور انتها باز با میخ شکستنی و سر عدسی مس-فولاد یا مس -برنز یا مس -فولاد زنگ نزن –ویژگیها» ، « پرچ کور انتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه مس-فولاد یا مس -برنز یا مس -فولاد زنگ نزن –ویژگیها» ، « پرچ کور انتها باز با میخ شکستنی و سر عدسی نیکل مس-فولاد یا نیکل مس -فولاد زنگ نزن –ویژگیها» و « پرچ کور انتها بسته با میخ شکستنی و سر عدسی فولاد زنگ نزن آستنیتی-فولاد زنگ نزن –ویژگیها»
شماره استاندارد ملی: 9194، ۹۱۹۵، ۹۱۹۶، ۹۱۹۷، ۹۱۹۸، ۹۱۹۹، ۹۲۰۰، ۹۲۰۱،۹۲۰۲، ۹۲۰۳ ، ۹۲۰۴ ، ۹۲۰۵ ، ۹۲۰۶ ، ۹۲۰۷ ، ۹۲۰۸ ، ۹۲۰۹ و ۹۲۱۰
_____________________

شماره اجلاسیه : 62 | تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳
کمیته ملی : حمل و نقل
استاندارد ملی : « راه آهن – روش های آزمون ترمز هوای اعمالی توسط واحد محرک، تمهیدات مربوط به قطارهای سیر بین المللی »
شماره استاندارد : 17786
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 594| تاریخ خرداد ۱۴۰۳
کمیته ملی : میکروبیولوژی
استاندارد ملی : « ارزیابی اثربخشی روش های زدایش آلودگی برای مواد هوا تراوا هنگام اثر آزمایی با هواویزهای بیولوژیکی حاوی ویروس های بیماری زای انسانی -روش آزمون»
شماره استاندارد : 17223
وضعیت : ابطال
_____________________

شماره اجلاسیه : 231| تاریخ خرداد ۱۴۰۳
کمیته ملی : فلزشناسی
استاندارد ملی : « همبسته‌های مس ریخته‌گری »
شماره استاندارد : 1998
وضعیت : ابطال

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*