استادان حق التدریس مشمول ماده 5 قانون کار می باشند ولی از ابتدایی ترین حقوق صنفی محرومند !

استادان حق التدریس مشمول ماده 5 قانون کار می باشند ولی از ابتدایی ترین حقوق صنفی محرومند !

زمان انتشار : 2020/08/14 - 16:34

آقای دکتر غلامی وزیرمحترم علوم، تحقیقات و فناوری
استادان حق التدریس مشمول ماده 5 قانون کار می باشند ولی از ابتدایی ترین حقوق صنفی محرومند !

مقام معظم رهبری « اگر با دقّت به جایگاه استاد دانشگاه و تربیت‌کننده‌ی دانشجو و جوان توجّه بشود، براحتی قابل قبول است که این جایگاه حقّاً و انصافاً یک جایگاه کم‌نظیری است؛ و همین جایگاه حسّاس اقتضا میکند که هم خود اساتید محترم، هم دستگاه‌های مدیریّت آموزش عالی در این زمینه با دقّت بیشتر، با مراقبت بیشتر حرکت کنند و اقدام کنند و تصمیم بگیرند»
آقای دکترغلامی وزیرمحترم علوم وتحقیفات فناوری ما مدرسان حق التدریس دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور،خودرا مشمول قانون کاری می دانیم که به برکت انقلاب اسلامی درسال 69 تصویب شده است.

طبق ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .و بر اساس ماده ۵ این قانون کلیه روابطی که به “مزد در برابر کار” ختم می شود (اعم ازکارهای فیزیکی وعملی ویا نظری وتئوریک و…) باید تابع این قانون بوده و کارفرما وظیفه دارد “حداقل حقوق” که میزان ان هر سال تعیین می گردد – که شامل دستمزد، بیمه، بازنشستگی، سنوات، فوق العاده های شغل و ضریب سختی کار و… را بپردازد.هرچند شایسته بودوزارتخانه متبوع ازمزایای استادان هیات علمی که درقانون وآیین نامه استخدامی استادان دانشگاه وموسسات آموزش عالی درج شد ه ،همکاران غیر رسمی رانیز بی بهره نگذاشته وعنایتی نیز به ایشان داشتند، چراکه ما درهمان مراکزدانشگاهیی بیشترین بار آموزش را بدوش میکشیم که ایشان نیزمشغولند.به همان دانشجویان وهمان دروس را تدریس می کنیم که ایشان هم…همان مدرک وحتی بالاتراز آن را از دانشگاهها اخذ کرده ایم وچه بسا به امید واهی استخدام رسمی از رزومه های پربارتری بهره مندیم.
انتظارمی رفت وزارت علوم مانند وزارتخانه های دیگر- که از بخت بلند کارکنان آنها، وزرایشان حق و حقوق ایشان را در حد قابل قبولی تامین کرده اند – وظیفه دفاع از حقوق کارکنان خود( استادان حق التدریس ) را بعهده بگیرد ونه آنکه نسبت خود با ایشان را به کلی انکارنماید.
این در حالی است که در نظام اسلامی ،قانونی تصویب نشد ه که شغلی را مستثنی از چتر “قانون کار ” بداند.
برکسی پوشیده نیست که اگرعشق وعلاقه به تدریس که با روحیه ایثار درجهت تعالی بخشیدن به آموزش عالی کشور دروجودتک تک ما آمیخته نبود، دلیلی برای ادامه چنین وضعیت ناعادلانه ای وجودنداشت.
سوالی مطرح است که باید پاسخی منطقی به آن داده شود: مگر فرقی است بین قرارداد های” ساعتی” و “مدت معین ” مشاغل تحت صلاحیت وزارت اموزش عالی با سایر وزارت خانه ها خصوصا وزارت ارشاد…
مگر فرقی است بین قرارداد ساعتی و مدت معین یک استاد با دانشگاه، ی یک پژوهشگر با اندیشکده ، یک پزشک و پرستار با بیمارستان، یک حسابدار با بانک ، یک کارشناس با اداره و…
آنچه انتظارمی رود آن است که وزارت علوم با توجه به نقش خطیرمدرسان واستادان مراکز آموزش عالی – بدوراز هرگونه تبعیض، بیشترین میزان حق وحقوق ومزایا را برای این صنف گرانقدرجامعه که مسوولیت و وظیفه خطیرآموزش وانسان سازی نسلهای آینده راعهده دارهستند وازسرمایه وجودی خود دراین راه بذل عنایت کرده اند،درنظرگرفته وبا اینکار ضمن حمایت از مدرسان زیرمجموعه وزارتخانه خودوانگیزه بخشی بیشتر به ایشان ،گامی در جهت اجرای قانون اساسی بویژه اصول شماره ۲، ۱۹، ۲۰، ۲۷ و ۴۳ آن برداشته اید .

جمعی از استادان حق التدریس دانشگاههای استان تهران

4 نظر ها

 1. سلام آیا اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد مشمول قانون کار هستند؟ چون اخیرا بالاجبار ما رو طبق دادنامه شماره ۱۵۵ مشمول قانون ۱۸۸ می دانند و از پرداخت حق و حقوق ما امتناع می کنند

  • درود بر شما
   با توجه به این که مراکز آموزشی بر اساس ماده ۴ قانون کار کارگاه شناخته می شوند چرا که دارای کارفرما می باشند
   ((ماده ۴ قانون کارکارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها.))
   از طرفی مدرسانی که در این کارگاه ها تدریس می کنند از لحاظ قانون کار به عنوان کارگر شناخته می شوند و بنایراین کارفرما ملزم به بیمه آنها می باشد.
   پرسش چنانچه مدرسی از یک یا چند جای دیگر بیمه داشته باشد آیا باید مرکز آموزش او را بیمه کند یا خیر؟
   برای درک بیشتر بطور مثال شما بعنوان مدرس بصورت حق التدریس در دانشگاهی تدریس دارید ودر یک کارگاه دیگر مشغول بکار می باشید یعنی در دو کارگاه کار می کنید سوال این است چون بیمه شما از محل کارگاه رد می شود. دانشگاه باید شما را بیمه کند یا نه ؟
   پاسخ
   در جواب باید بگویم بله حتما باید بیمه شوید. دقت کنید مهم نیست شما بیمه شده چندجا هستید مهم این است برطبق قانون کار هر کارگری که برای کارفرما کار می کند باید بیمه او ارسال شود. برطبق قانون بیمه چنانچه حقوق فرد بیمه تا ۷ برابر حقوق پایه وزارت کارباشد بیمه او باید ارسال شود و اگر مازاد بر ۷ برابر شد نیازی نیست که مازاد حقوق او بیمه پرداخت شود.
   مثلا برای سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق روزانه ۱۷۶۹۴۲۸ ریال و۷ برابر ای رقم روزانه مشمول حق بیمه می باشد یعنی حداکثر حقوق ماهانه(۳۰روزه) مشمول بیمه ۳۷۱۵۷۹۸۸۰ریال است یعنی اگر حقوق فرد بیمه شده از یک کارگاه یا چند کارگاه ۳۷۱۵۷۹۸۸۰ریال شد مشمول بیمه است و بیشتر از این مبلغ نباید بیمه شود. مثلا اگر حقوق وی ۳۸۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان در ماه باشد فقط تا سقف ۳۷۱۵۷۹۸۸۰ ریال باید بیمه او رد شود.
   با توجه به اینکه اکثر افرادی که در چند محل کار میکنند کل دریافتی آنها به این مبلغ نمی رسد بنابراین همه کارفرمایان چند کارگاه باید فرد استخدام شده(در اینجا مدرسین) را بیمه کنند.
   توجه کنید
   بیمه کردن مدرس اصلا و اصلا ربطی به نوع تدریس و ساعات ندارد چه در حالت استخدام رسمی و یا حق التدریسی باید بیمه او ارسال شود. چون در قانون کار کیفیت کار ملاک پرداخت حقوق و مزایا نیست بلکه همین که کارگر برای کارفرما کار کند باید به نسبت کارکرد او حقوق و مزایا پرداخت شود.
   میزان حقوق
   نکته مهمی که باید بگویم میزان حقوق و مزایای مدرسین است. دقت کنید طبق قانون کار هر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه یک روز کاری محسوب می شود پس اگر استادی مثلا در ماه ۱۴۴ ساعت تدریس داشته باشد اگر به روز تبدیل کنیم باید ۱۴۴ را بر ۷٫۳۳(۷ ساعت و ۲۰ دقیقه) تقسیم تا روزهای کارکرد او مشخص شود. مثلا در این مورد ما کارکرد استاد بر حسب روز ۲۰ روز می شود و کارفرما یا همان دانشگاه یا مرکز آموزشی باید بر اساس ۲۰ روز به او حقوق و دستمزد و مزایای قانونی را پرداخت و بیمه او را نیز بر اساس همین ۲۰ روز ارسال کند.
   مالیات
   اساتید مشمول مالیات به نرخ مقطوع ۱۰% است و این حقوق شامل معافیت ماده ۸۴ ق.م.م نمی شود. پاسخ جهت اطلاع در گروه اساتید قرارگرفته است

 2. استاد دانشگاه فنی و حرفه ای

  دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۷۸۲۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳:
  نظر به اینکه شاکی به عنوان مدرس حق التدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای اشتغال داشته و جزء کارکنان رسمی و پیمانی و اعضاء هیأت علمی دانشگاه نبوده تا مشمول آئین نامه استخدامی دانشگاه گردیده از شمول قانون کار خارج باشند بنابراین با توجه به عام الشمول بودن قانون کار ، مدرسین حق التدریس تابع مقررات قانون کار بوده

  • درود بر شما ضمن سپاس وتبریک اگر لایحه دفاع رو با رای دیوان ارسال کنید ممی شه رو کار کرد واطلاع رسانی نمود
   منون می شم

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*